پرش لینک ها
مشاهده
بکشید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید توسط ناپلئون هیل در سال 1937 نوشته شده است.

این کتاب مجموعه‌ای از مصاحبه‌های هیل با افراد موفق است.

توماس ادیسون، هنری فورد، بونر مخترع رادیو و پانصد نفر از افراد موفق دیگر جز افراد مصاحبه شونده بودند.

می‌توانید از طریق مطالعه این کتاب، باورهای ثروت ساز را در ذهن خود ایجاد و در زندگی خود به کار ببندید.

پیام بگذارید