پرش لینک ها

ما هیچوقت

دیتای شما دیتای شما

داده های حساس داده های حساس

اطلاعات اطلاعات

را نمی فروشیم.

به رایانه های تجاری و فناوری شما اجازه می دهد داده های بزرگ را ذخیره ، انتقال ، تجزیه و تحلیل و دستکاری کنند.

مشتریان جهانی در سراسر جهان

2.6x

رشد متوسط

99.6%

رضایت مشتری

302m

داده ورودی

287+

کارمندان

بهترین شرکت برای کار در دنیا

معرفی شتاب دهنده

اگزرژی یک شتاب دهنده بخش خصوصی متشکل از دانش آموختگان دانشگاه‏‎های برتر کشور است که از بستر پروژه های فناورانه و صنعتی در دانشگاه شریف کار خود را آغاز نموده است. از سال 1397 تیم این شتابدهنده در حال رصد اکوسیستم و تیم سازی روی موضوعات مختلف بوده است. اکنون اگزرژی در جایگاهی ایستاده است که دستاوردهای قابل توجهی  در حوزه‏های پیک‏سایی، مدیریت پسماند و اینترنت اشیاء داشته و قابلیت تیم سازی و توسعه کسب و کار در این حوزه ها را دارا می باشد.

اهداف و ماموریت

پس از تجربه چند سال شتاب دهی این شتاب دهنده اهداف و ماموریت خود را این اینگونه تعریف کرده است:

“ارزش آفرینی و تولید ثروت از طریق ارائه راهکارهای نوآورانه و فناورانه برای نیازهای واقعی و چالش‏های اساسی کشور”

بنابراین هدف این شتاب دهنده در نهایت تجاری سازی و فروش فناوری‏ها و ایده های نوآورانه و خلاقانه است. اما این ایده ها باید برای نیازهای واقعی تعریف شده باشند و در بخش بازار آن رویکرد جدی و تقاضای قابل قبول وجود داشته باشد.

ارزش ها

مهمترین ارزش در اگزرژی هم‏آفرینی بر مبنای دانش و تجربه است. بدین معنی که در اگزرژی ما در کنار تیم ها و پا به پای دانشجویان، دانش آموختگان و نخبگان دانشگاهی، مسیر رشد و توسعه کسب و کار را باهم تجربه می کنیم. از همدیگر یاد می‏گیریم و در سختی و خوشی باهم هستیم. این گونه توانمندتریم.

چشم انداز

چشم انداز اگزرژی تبدیل شدن به یکی از هاب های اصلی نوآوری و فناوری منطقه در حوزه های انرژی، آب و محیط زیست است. بنابراین اگزرژی در تعریف نقشه راه و مسیر خود، اقتضائات منطقه ای و کشور های همسایه را هم در نظر گرفته است.

تیم مرکز نوآوری انرژی هوشمند_

نام عضو تیم

- سمت در مجموعه

نام عضو تیم

- سمت در مجموعه

نام عضو تیم

- سمت در مجموعه
مشاهده
بکشید