پرش لینک ها

رویدادها و فراخوان های

شتاب دهنده اگزرژی

شتاب دهنده اگزرژی برای جذب تیم های نوآور، احصاء نیازهای فناورانه و شکل دهی کسب و کارهای جدید و یا جذب سرمایه و توسعه بازار برای استارت آپهای خود اقدام به برگزاری رویدادها و فراخوانهایی می نماید که جهت اطلاع از شرایط آنها و ثبت نام می توانید از صفحه استفاده نمایید!

مشاهده
بکشید